Nabijanie sprzętu

KOKOS

nabijanie butli

Butla 10L x 230 bar 15 zł, TWINSET 2 x10L ,230 bar 29 zł

Butla 12L x 230 bar 18 zł, TWINSET 2x 12L, 230 bar 35 zł

Butla 15L x 230 bar 22 zł, TWINSET 2 x 15L, 230 bar 40 zł

Butla 18L x 230 bar 26 zł, TWINSET 2 x !8L, 230 bar 50 zł

Butla 300 bar 2 zł za litr pojemności np.10Lx 300 bar 20 zł

Butla paintball do 330 bar 3 zł za litr pojemności butli